Kryteria i wymagania edukacyjne

Katecheza

Edukacja wczesnoszkolna

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Język mniejszości narodowej – niemiecki

Kryteria oceniania z języka mniejszości w klasie V

Historia i kultura języka mniejszości – niemieckiego

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Matematyka

Informatyka

Przyroda

Chemia

Fizyka

Geografia

Biologia

Wychowanie fizyczne

Technika

Plastyka

Muzyka