Nasza patronka

Patronka szkoły – Zofia Kossak

Od 1991 roku patronem Szkoły Podstawowej w Pierśćcu jest Zofia Kossak. Jako wspaniała kobieta, matka, Polka, Europejka, a nade wszystko wielka patriotka, może być autorytetem i wzorcem do naśladowania dla współczesnej młodzieży. 

Na zasadzie kontynuacji również nasze gimnazjum w maju 2004 roku przyjęło imię pisarki z Górek Wielkich, autorki „Legendy o św. Mikołaju z Pierśćca”. 

Postać patrona pojawia się na co dzień w pracy szkoły: zarówno dydaktycznej jak i wychowawczej. W oparciu o program autorski pt. „Praca z patronem” uczniowie poznają kolejne etapy życia pisarki, poznają treść kolejnych utworów, tworzą szkolny kalendarz, przygotowują przedstawienia teatralne czy też prace literackie. Utrzymujemy kontakt ze wszystkimi szkołami noszącymi imię Tej słynnej polskiej pisarki: w Legnicy, Kośminie, Ligocie oraz Katowicach. Co roku w maju uroczyście obchodzimy Święto Patronki Szkoły. Okazjonalnie przygotowujemy również wystawy związane z życiem i twórczością pisarki, prowadzimy zajęcia warsztatowe oraz konkursy.  Z okazji nadania naszemu gimnazjum imienia wydaliśmy dwie pozycje: „Zbiór scenariuszy przedstawień teatralnych” – na podstawie utworów Zofii Kossak oraz „Poezje” autorstwa naszych uczniów.

ZOFIA KOSSAK

Urodziła 8 sierpnia 1889 r. w Kośminie nad Wieprzem koło Puław. Jako młoda dziewczyna zajmowała się oświatą wśród miejscowej młodzieży wiejskiej. Jako młoda mężatka osiadła na Kresach Wschodnich. W czasie wojny bolszewickiej musiała z rodziną uciekać do Warszawy. 

Od roku 1922 na stałe osiadła w Górkach Wielkich na Ziemi Cieszyńskiej, w majątku pochodzącym z parcelacji dóbr habsburskich. Dworek w Górkach stał się ważnym ośrodkiem kulturalnym. Stąd kierowała debiutem literackim Gustawa Morcinka. Tu powstały jej główne dzieła literackie z „Krzyżowcami” na czele. Oprócz licznych powieści historycznych, pisała także książki dla dzieci: „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata”, „Topsy i Lupus”. Była wielką przyjaciółką harcerstwa. Wprowadziła do literatury ogólnopolskiej tematykę śląską („Nieznany kraj”). 

Z wybuchem wojny 1939 roku musiała uchodzić na Zachód (Szwecja, Anglia). Los uchodźca nie był łatwy, dlatego w roku 1957 wróciła z mężem do kraju i osiadła w Górkach, w małym domku obok spalonego dworu. Pozostała zdecydowanie pisarką katolicką za co popadła w niełaskę władzy ludowej. Swym ideałom pozostała wierną aż do śmierci. 

Zmarła w szpitalu w Bielsku-Białej 9 kwietnia 1968 roku. Pochowana na góreckim cmentarzu przez bpa katowickiego Herberta Bednorza. Staraniem męża Zygmunta i kilku życzliwych osób, powstało muzeum im. Zofii Kossak w Górkach Wielkich (1970) oraz Towarzystwo im. Zofii Kossak, obecnie z siedzibą w Górkach Wielkich (1984).

Bibliografia ważniejszych utworów ZOFII KOSSAK

1913 – „Bulli zaginął”
1922 – „Pożoga”
1924 – „Beatum scelus”
1926 – „Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata”, „Z miłości”
1927 – „Wielcy i mali”
1928 – „Złota wolność”
1929 – „Szaleńcy Boży”, „Na drodze. Obrazek sceniczny dla młodzieży”, Przedmowa do tomu nowel G. Morcinka „Serce za tamą” 1930 – „Legnickie pole”
1931 – „Ku swoim. Powieść dla młodzieży”, „Dzień dzisiejszy. Powiastka współczesna”, „Topsy i Lupus. Powieść dla młodzieży”
1932 – „Nieznany kraj”
1934 – „Pątniczym szlakiem”, „S.O.S. Ratujcie nasze dusze. Powieść dla młodzieży”, „Szukajcie przyjaciół”
1936 – „Krzyżowcy”, t. I „Bóg tak chce”, t. II „Fides graeca”, t. III „Wieża trzech sióstr”, t. IV „Jerozolima wyzwolona” „Bursztyny”, „Puszkarz Orbano”
1937 – „Król trędowaty”, „Bez oręża” t. I-II, „Skarb śląski”
1938 – „Gród nad jeziorem”, „Laska Jakubowa”
1939 – „Warna”, „Na Śląsku”, „Trembowla”, „Suknia Dejaniry”
1943 – „Jesteś katolikiem… Jakim?”, „Pod dyktandem Berlina”
1946 – „Z otchłani”
1948 – „Gość oczekiwany. Obrazek sceniczny”
1952 – „Przymierze”, „Kielich krwi. Obrazek sceniczny”
1955 – „Rok polski”
1956 – „Dziedzictwo” cz. I
1960 – „Troja Północy”
1963 – „Ognisty wóz”
1964 – „Dziedzictwo” cz. II
1967 – „Dziedzictwo” cz. III