SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

INFOGRAFIKI- MAPY RYSUNKOWE

GRANIE NA EKRANIE:

 • FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO– ODPOWIEDZI „CODZIENNIE”
 • GRANIE W GRY CYFROWE
 • KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z GRANIA W GRY CYFROWE
 • NEGATYWNE KONSEKWENCJE KORZYSTANIA Z GIER CYFROWYCH
 • PROBLEMOWE UŻYWANIE GIER CYFROWYCH
 • ZAANGAŻOWNAIE RODZICÓW W ŚWIAT GIER CYFROWYCH
 • ZAANGAŻOWNAIE W GRANIE W GRY CYFROWE
 • NOWE TECHNOLOGIE W DZIECIŃSTWIE

 • WZORY KORZYSTANIA ZE SMARTFONA
 • SYMPTOMY NAŁOGOWEGO KORZYSTANIA ZE SMARTFONA
 • SMARTFON W DOMU
 • SMARTFON W SZKOLE
 • SMARTFON A ZACHOWANIA RYZYKOWNE
 • UZALEŻNIENIE OD SMARTFONA
 • SMARTFON A PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
 • SMARTFON A NAUCZYCIELE