Biblioteka

Nauczyciel bibliotekarz – mgr Urszula Szindler

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2019/2020

Poniedzialeknieczynne
Wtorekgodz. 7.30 – 13.30
Srodanieczynne
Czwartekgodz. 7.30 – 13.30
Piatekgodz. 10.30 – 13.30

Zbiory biblioteki liczą ponad 7 tysięcy woluminów. Z bogato zaopatrzonych zbiorów, korzystają uczniowie, nauczyciele, absolwenci Naszej szkoły oraz rodzice. 

Księgozbiór podręczny zawiera szeroką ofertę słowników, encyklopedii, leksykonów, z których codziennie uczniowie korzystają na lekcjach oraz w czytelni. 

Biblioteka szkolna co roku prenumeruje czasopisma dla dzieci i młodzieży: 
„Świerszczyk”, „Victor Yunior”, „Mówią Wieki”, „Młody Technik”, „National Geographic”, „Victor Gimnazjalista”, „Komputer Świat” , „Świat Nauki”

oraz dla nauczycieli: „Polonistyka”, „Lider”, „Magazyn Olimpijski”, „Przyroda Polska”, „Biblioteka w Szkole”, „Życie Szkoły”, „Magazyn Szkolny”, „Dyrektor Szkoły”. 

Poprzez współpracę z nauczycielami i wychowawcami oraz z dyrekcją szkoły realizowane są zadania kształcąco – wychowawcze, opiekuńczo – wychowawcze oraz kulturalno – rekreacyjne.

Zdjęcia ze szkolnej biblioteki