Zajęcia przeprowadzone w ramach projektu

DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA
W ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza uczniowie zaprezentowali plakaty na temat smogu i innych źródeł zanieczyszczeń. Plakaty te wykonali na zajęciach, po uprzednim zapoznaniu z tematem i zgłębieniu wiedzy na ten temat.  Odbył się również apel dla uczniów klas 1-8 podczas którego przeprowadzono eksperymenty dotyczące odnawialnych źródeł energii, zaprezentowano filmy edukacyjne, materiały dotyczące zanieczyszczeń i sposobów ich zmniejszania.

no images were found

JAK DŁUGO ŻYJĄ SMIECI?

Na zajęciach uczniowie poszukiwali informacji na temat długości rozkładu odpadów różnego rodzaju. Wyniki swojej pracy zaprezentowali na wystawie zorganizowanej na szkolnym korytarzu.

no images were found

“EKO PREZENT”

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=490994432817683&id=100057213920150

Żywa lekcja biologii

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=475383337712126&id=100057213920150

Spotkanie z ornitologiem

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=477610197489440&id=100057213920150

Wycieczka do CEE w Skoczowie

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=389348186315642&id=100057213920150

JESTEŚMY EKO

Na kwietniowych zajęciach dużo czasu poświęciliśmy na omawianie zasad ekologicznego stylu życia.
Uczniowie zgłębiali temat również po zajęciach, w domu – notowali wszelkie działania, czynności,
które są eko. W ten sposób uświadomili sobie, że nawet pozornie błaha rzecz, jak np. zabieranie
torby na zakupy, przyczyniają się do ochrony środowiska.
Zorganizowano również konkurs plastyczny dla klas 1-3. Celem było przedstawienie minimum 5
zasad ekologicznego stylu życia. Prace konkursowe można było obejrzeć na wystawie na szkolnym
korytarzu, a laureaci otrzymali wspaniałe nagrody i dyplomy.

Dzień Ziemi

Uczniowie z klasy 5 przygotowali na zajęciach inscenizację pt.: Nie TRUJ, którą zaprezentowali na apelu z okazji Dnia Ziemi.