Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023:

przewodnicząca – Marcelina Chmiel

zastępca –  Jan Gandzel

skarbnik –   Oliwia Moczała

sekretarz – Liliana Morcinek

członkowie zarządu SU: Konrad Gluza, Marcin Pater, Tomasz Krawczyk, Łukasz Wacławczyk

Opiekunowie SU: Dorota Michalik, Wioletta Pryga (klasy 4 -8), Gabriela Haręża (klasy 1 -3)
                                                                                                          

Samorząd Uczniowski  jest  organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. Jego podstawowym celem jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.   Ponadto, staramy się motywować  i zachęcać uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły, czy środowiska. Organizujemy wiele zabaw i imprez, angażujących całą społeczność szkolną, rozwijając przy tym zainteresowania uczniów. Stwarzamy warunki do zwiększania aktywności uczniowskiej, ich działalności kulturalnej, sportowej
i naukowej w szkole. Kształtujemy umiejętności współpracy w grupie, samokontroli, samooceny i samodyscypliny. Skupiamy się na działaniach zobowiązujących uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom.