data

30 lipca 2020


Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty w piątek 31 lipca 2020r. od godziny 10:00 w sekretariacie szkoły. Prosimy, aby absolwenci wchodzili do szkoły wejściem od strony sklepu Spar.

Czytaj więcej
data


Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r.
dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego
w czerwcu i lipcu 2020 r.

Czytaj więcej
data

26 czerwca 2020


26 czerwca odbyło się tradycyjne zakończenia roku szkolnego i uroczyste wręczanie świadectw i nagród. Poniżej znajdują się zdjęcia z tego wydarzenia.

Czytaj więcej