Profil Gimnazjum na portalu facebook

Profil Szkoly Podstawowej na portalu facebook

Aktualnosci
Uczy i bawi w wakacje: kurs e-learningowy dla dzieci

Rozpoczęły się wakacje. Dzieci mieszkające w gospodarstwach rolnych, codziennie będą miały kontakt z pracującymi maszynami, środkami ochrony roślin, ze zwierzętami. Oczywiście sporo czasu spędzą w internecie przed komputerem. KRUS przygotował kurs e-learningowy dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, w nowoczesnej formie przybliżający najmłodszym mieszkańcom wsi zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczący prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.
Podzielony jest na trzy części: Maszyny i Narzędzia, Zwierzęta i Siedlisko, a każda z nich zawiera zagadki i quizy, dzięki którym łatwiej jest przyswoić wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci w środowisku wiejskim. Na zakończenie zapraszamy do rozwiązania testu końcowego, po którym można wydrukować certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
Szkolenie znajduje się pod tym linkiem:
https://prewencja.krus.gov.pl/

Przypominamy, że KRUS opracował „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”. W atrakcyjnej formie graficznej można go znaleźć i wydrukować pod tym adresem:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/broszury_prewencja/2015/Chron_dziecko_w_gospodarstwie_rolnym_wykaz_czynnosci_szczegolnie_niebezpiecznych.pdf

Gminny Konkurs Pięknego Czytania

Sukces Marty i Natana
30 maja w Szkole Podstawowej nr. 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie odbył się Gminny Konkurs Pięknego Czytania „Świerszcz za kominem – moje ulubione opowieści” . Naszą szkołę reprezentowali: Natan Zawisza klasa 1, Sławek Waleczek klasa 2 i Martyna Jóźwik klasa 3. Nasi uczniowie zaprezentowali się na bardzo wysokim poziomie: Natan Zawisza zajął III miejsce i Marta Jóźwik również zajęła również III miejsce.
J. Wacławczyk
XII Transgraniczny Gwarowy Konkurs Recytatorski

W tegorocznej edycji konkursu zorganizowanego po raz dwunasty przez Szkołę Podstawową im. Zofii Kossak w Pierśćcu oraz Stowarzyszenie „Nasz Pierściec” wzięło udział bardzo wielu młodych recytatorów ze szkół powiatu cieszyńskiego i gminy Jasienica. Zmagania uczniów w trzech kategoriach wiekowych (klasy I-III SP, IV-VI SP, VII-VIII SP i III G) oceniało jury w składzie: Lidia Lankocz, Józef Niesyt oraz Juliusz Wątroba. Poziom prezentowanych recytacji - jak co roku - był bardzo wysoki.
A oto werdykt jury:
Kategoria: uczniowie klas I-III SP
1. Adam Kuczera
SP im. T. Kościuszki w Górkach Wielkich
tekst Mieczysława Peterka Pojadymy automobilym
2. Nina Englert
SP im. W. Broniewskiego w Drogomyślu
tekst zasłyszany Czymu trzeja czytać gazety z papióru
3. Tomasz Stebel
ZSP im. Orła Białego w Kiczycach
tekst Mieczysława Peterka Bómbóny
Kategoria: uczniowie klas IV-VI SP
1. Bartosz Macura
SP nr 7 w Cieszynie
tekst Anny Chybidziurowej Ło mocnym Kadłubcowi
2. Justyna Rączka
SP im. Z. Kossak w Pierśćcu
tekst zasłyszanyJak moja starka krowy pasła
3. Oliwia Cieślar
SP nr 1 im. J. Korczaka w Brennej
tekst Eweliny Szuścik Gorzołczano strziga
Kategoria: scenki rodzajowe
1. Oskar Augustyn, Zuzanna Kasza, Karol Kłopeć, Nikola Świerczek
SP w Marklowicach Górnych
tekst Tomasza Sochackiego Czasym dziecka majóm recht
2. Monika Bachłaj, Angelika Moczała, Karolina Pośpiech
ZSP w Grodźcu
tekst zasłyszany U planeciorki
Kategoria: uczniowie klas VII-VIII SP i III G
1. Mateusz Wacławczyk
SP im. Z. Kossak w Pierśćcu
tekst Eweliny Szuścik Gdo wierzy w powiarki
2. Miriam Fusik
ZSP w Zaborzu
tekst Janiny MotylewskiejNowa Księga Rodzaju
3. Zuzanna Maciejczek
SP im. T. Kościuszki w Górkach Wielkich
tekst Stanisławy Jabłonki Gdo zjod jelita
Komisja przyznała także wyróżnienia: Monice Koziej, Pawłowi Piekarczykowi, Poli Szymali, Lenie Wojtczak (I-III SP); Mai Kantor, Nadii Łukasiewicz, Wiktorii Nowak (IV-VI SP); Justynie Kłósko, Grzegorzowi Marekwicy, Martynie Sekule (VII-VIII SP i III G).
Konkurs honorowym patronem objęli: Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek oraz Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko.Organizatorzy dziękują Starostwu Powiatowemu
w Cieszynie za wsparcie finansowe w ramach dotacji na rok 2019 r. oraz licznym Sponsorom, którzy, jak co roku, nie zawiedli.

Danuta Oczadły i Justyna Wacławczyk

Festyn Szkolny

Po Biesiadzie Regionalnej zapraszamy na Festyn SzkolnyBiesiada Regionalna

Zapraszamy na biesiadę regionalną