Rekrutacja do klasy pierwszej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu informuje, że rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2022/23 rozpocznie się 21.03.2022 r. o godz. 8.00. Rekrutacja będzie przeprowadzona drogą elektroniczną poprzez platformę dla rodziców: gminaskoczow.podstawowe.vnabor.pl

W załączniku Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 31.01.2022 r. w sprawie harmonogramu czynności przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

https://www.prawomiejscowe.pl/GminaSkoczow/document/808477/Zarz%C4%85dzenie-0050_24_2022