Konsultacje

HARMONOGRAM  KONSULTACJI  NAUCZYCIELI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIERŚĆCU

w roku szk. 2021/2022