Promocja zdrowia

Definicję Szkoły Promującej Zdrowie przyjęto w Polsce w 2015 r.

„Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

Szkoła Podstawowa im. Z. Kossak w Pierśćcu jest placówką wiejską. Budynek szkoły usytuowany jest w centrum wsi Pierściec, liczącej ok. 1900 mieszkańców. Od lat 90-tych  należy do Sieci Śląskich Szkół Promujących Zdrowie, a od 2008 r. do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.  W 2015 r otrzymała kolejny Krajowy Certyfikat SzPZ.                                 

Nadrzędnym celem projektu Szkoły Promującej Zdrowie jest rozpowszechnianie zdrowego stylu życia w całej społeczności szkolnej, zarówno wśród uczniów jak i pracowników. Wspieranie każdego z nich w rozwijaniu jego indywidualnego potencjału zdrowia.  Promocja zdrowego trybu życia to proces pomagający w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych, zachęcający do regularnej aktywności fizycznej oraz dbający o dobry klimat w szkole, to nic innego jak: „ … nauka i sztuka pomagania ludziom, by zmieniali swój styl życia na sprzyjający zdrowiu”.
Zdrowie dla każdego z nas jest wartością bardzo ważną, dzięki niej można się cieszyć życiem i wszechstronnie rozwijać. Będąc zdrowym łatwiej jest poznawać świat i pomagać innym. O zdrowie warto dbać, bo jest ono naszym cennym dobrem, dzięki któremu możemy żyć radośnie, ciekawie, aktywnie i twórczo.

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

W skład szkolnego zespołu do spraw Promocji Zdrowia wchodzą: koordynatorzy PZ w szkole, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w klasach I-III oraz w klasach IV-VIII, nauczyciele biologii, przyrody, informatyki, pielęgniarka szkolna, wychowawcy klas oraz przewodnicząca/y SU (pełniący funkcję w danym roku szkolnym).

Szkoła realizuje Autorski Program Edukacji Prozdrowotnej.

Ważne daty:

16.09.2008 r. – przyznano szkole Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie
24.09.2009 r. – dyrektorzy szkół Stefania Kewesz i  Irena Krypczyk otrzymują statuetkę „Dobrego Anioła” za całokształt działań poświęconych promocji zdrowia w środowisku
29.09.2010 r. – za działania podejmowane w pierścieckich szkołach burmistrz Skoczowa Janina Żagan odbiera certyfikat dla „Gminny Przyjaznej Szkole Promującej Zdrowie”
2015 r.  – Otrzymanie Certyfikatu „Złotej Szkoły” za wdrażanie programu Golden 5 przez rok szkolny 2014/15
09.2015 r.  – przyznanie drugi już raz, Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie

Koordynatorzy programu Szkoły Promującej Zdrowie:

mgr Marzena Polok – Latusek
mgr Jolanta Chmiel