data

21 maja 2020


W załącznikach znajdą Państwo materiały on Pani Joli Chmiel – pedagoga szkolnego.

Czytaj więcej
data

19 maja 2020


Szanowni rodzice,

od 25 maja 2020 r. wznawiamy funkcjonowanie szkoły w zakresie zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla klas I – III. Szkoła jest przygotowana na sprawowanie opieki w normalnych godzinach czasu pracy świetlicy – tak, aby umożliwić Państwu powrót do pracy. To, że nie są realizowane typowe lekcje szkolne wynika z rozporządzenia, jednak deklarujemy pomoc nauczycieli sprawujących opiekę w realizacji zadań zlecanych uczniom do pracy zdalnej. Obiady będą wydawane jedynie w przypadku, kiedy zgłosi się co najmniej 10 dzieci chętnych do spożywania obiadu.

Czytaj więcej