data

12 kwietnia 2023


Szkoła Podstawowa w Pierśćcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sppiersciec.pl

Czytaj więcej
data

26 sierpnia 2020


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 1 września 2020 r. wg harmonogramu:

Czytaj więcej
data

11 sierpnia 2020


Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego ogłasza
pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę
o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których
przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu
społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.
Czytaj więcej