Konsultacje

HARMONOGRAM KONSULTACJI I ZAJĘĆ KARCIANYCH NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIERŚĆCU

w roku szk. 2019/2020 I półrocze

Lp. nauczyciele dzień tygodnia godz. sala rodzaj zajęć z klasą
Barańska Urszula wtorek 13.40-14.25 14.35-15.20 stołówka 104 konsultacje
Chmiel Jolanta czwartek piątek 8.00-8.45 8.00-8.45 14 14 zajęcia rozwijające kompetencje uczenia się
Chmiel Sławomir środa 15.20-16.05 103 doskonalenie umiejętności wokalnych
Cieślar Alicja poniedziałek czwartek 14.35-15.20 13.40-15.20 105 105 konsultacje
Dudzińska Felicja środa 8.00-8.45 7.10- 7.55
konsultacje
Gandzel Agnieszka wtorek 7.10-7.55 11 zajęcia usprawniające
Gawlas Michał środa piątek 7.10-7.55 7.10-7.55 13 13 zajęcia wyrównawcze zajęcia rozwijające
Greń Krystyna piątek 2 x w m-cu 14.30-15.15 15.15-16.30 207 206 konsultacje z j. niem. zajęcia Klubu 4H
Haręża Gabriela środa 10.30-11.30 świetlica s.8 zajęcia utrwalające materiał z lekcji
Hławiczka Joanna czwartek 13.40- 14.25 12 konsultacje z j. angielskiego
Kisza Beata poniedziałek wtorek czwartek 14.25-15.00 13.30-14.15 12.45-13.30 10 10 10 konsultacje przyr. kl. 4 wyrównawcze mat-przyr. rozwijające mat.-przyr.
Korus Iwona piątek piątek 14.30-15.30 15.30-16.30 206 206 koło plastyczne Klub 4H (co2 tygodnie)
Krypczyk Irena wtorek 13.40-14.25 104 konsultacje kl.7
Krysta Lucyna wtorek czwartek 13.40- 14.25 7.05- 7.50 105 konsultacje
Michalik Dorota czwartek piątek 8.00-8.45 8.00-8.45 103 103 konsultacje konsultacje
Michniok Barbara poniedziałek (w miarę potrzeb) 7.10-7.55 206 konsultacje
Mikołajczyk Elżbieta poniedziałek czwartek 7.10-7.55 7.10-7.55 12 12 konsultacje zajęcia usprawniające
Oczadły Danuta wtorek czwartek 7.10-7.55 14.35-15.20 104 104 zajęcia rozwijające zajęcia usprawniające
Polok-Latusek Marzena wtorek 7.10-7.55 sala gimn. konsultacje z wych. fiz.
Spratek Danuta środa 7.10-7.55 105 konsultacje z biologii
Strządała Kinga wtorek środa 9.50-10.35 10.45-11.30 w zależności od klasy zajęcia socjoterapeutyczne w ramach projektu z EFU
Szindler Urszula wtorek 13.40-14.25 biblioteka Przyg.do konkursu o Skoczowie, Koło Przyjaciół Biblioteki.
Uciński Piotr wtorek 11.40-15.20 206 w miarę potrzeb
Wacławczyk Justyna poniedziałek wtorek 13.40-14.25 12.35-14.10 1 1,komp. zajęcia rozwijające zajęcia wyrównawcze
Wilk Krzysztof poniedziałek (w miarę potrzeb) 14.25-15.10 103 konsultacje
Wlach Violetta wtorek środa 13.45-14.30 13.30-14.15 1 2 zajęcia wyrównawcze zajęcia rozwijające