data

19 marca 2020


Najważniejsze telefony:

• Numer całodobowej infolinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie na temat koronawirusa – nr tel.: 502 281 673

• Numery kontaktowe do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie nr tel: 33 479 40 80; 33 479 70 10 czynne w godz. 7.00-15.00

Czytaj więcej
data

23 września 2020


Szkoła Podstawowa w Pierśćcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.sppiersciec.pl

Czytaj więcej
data

14 września 2020


Poniżej znajduje się harmonogram spotkań z rodzicami

Czytaj więcej
data

31 sierpnia 2020


Załącznik do zarządzenia nr 3/2020/21dyrekora szkoły z dnia 31.08.2020 r.

§ 1.

Zadania administracyjne szkoły

  1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres sppiersciec@mzo.skoczow.pl, poprzez dziennik elektroniczny, lub telefonicznie pod numer 338533951, 338535303, 722001409.
Czytaj więcej