Tablica upamiętniająca STARĄ SZKOŁĘ


20 kwietnia 2024 r., w sobotnie przedpołudnie, w ogrodzie domu przy ul. Jerzego Tomanka 13 odbyło się niecodzienne spotkanie. Nowi mieszkańcy Pierśćca, państwo Katarzyna Lisowska i Andrzej Pieczyrak z rodziną, zaprosili na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej na ,,Starej Szkole” społeczność Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak, przedstawicieli władz gminy Skoczów, księży parafii katolickiej, członków Stowarzyszenia ,,Nasz Pierściec”, mieszkańców.

Budynek dawnej szkoły podstawowej powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Do 1906 roku mieściła się w nim tutejsza Szkoła Powszechna w Pierśćcu. Według pomysłodawców celem tablicy jest nie tylko upamiętnienie budynku, ale przede wszystkim osób związanych ze ,,Starą Szkołą”. Właśnie o jego zacnych mieszkańcach: Jerzym Tomanku, Marii Tomanek,  Henryku Honheiserze, Felicji Honheiser oraz o mężu Romanie Korwinie opowiedziała zebranym Joanna Korwin, mieszkanka domu w latach 1986 – 2023. 

       Ciekawą opowieść kontynuowała była dyrektor Szkoły Podstawowej w Pierśćcu, Stefania Kewesz, która zwróciła uwagę na wielkie zangażowanie przewodniczącego ówczesnego komitetu rodzicielskiego Romana Korwina w rozbudowę obecnego budynku szkolnego (od połowy lat dziewięćdziesiątych aż do roku 2003).

       Po uroczystym odłonięciu tablicy przez panią Joannę i poświęceniu przez księży: proboszcza Sebastiana Ruckiego oraz wikarego ks. Krzysztofa Wilka, goście zostali zaproszeni przez gospodarzy na poczęstunek. 

       Na zakończenie warto zacytować słowa Felicji Honheiser, uhonorowanej na odsłoniętej tablicy: ,,Aby być pełnoprawnym mieszkańcem tej małej ojczyzny, trzeba dać z siebie wszystko dla rozwoju jej kultury i podtrzymania pięknych tradycji, gdyż to one tworzą wspólnotę, w której wszystkim żyje się lżej”.

       Dziękujemy gościnnym Gospodarzom za zaproszenie i życzymy w Pierśćcu wielu szczęśliwych lat.

                                                                                                                  Danuta Oczadły