XV edycja Powiatowego Gwarowego Konkursu Recytatorskiego ,,Tu sóm moji korzynie”


„Tóż ni miyjcie strachu po naszymu rzóndzić, nie jyny śród swoich, ale i na salónach gwarzić po cieszyńsku…” – te słowa Jana Chmiela, jak co roku od piętnastu lat, stanowiły motto Powiatowego Gwarowego Konkursu Recytatorskiego „Tu sóm moji korzynie”, który odbył się 30 maja w Szkole Podstawowej Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu.

Tym razem do Pierśćca przyjechało 37 uczestników z Cieszyna, Ustronia, Wisły, Jasienicy, Skoczowa, Iłownicy, Kiczyc, Drogomyśla, Górek, Strumienia, Zabłocia, Brennej i Dębowca. Występy recytatorów oceniało jury w składzie: Lidia Lankocz, folklorystka z Goleszowa, Ilona Kozieł, kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Skoczowie i Joanna Radwan-Kmiecik, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie, prezes Stowarzyszenia ,,Nasz Pierściec”.

Od pierwszej edycji konkursu, czyli od 2008 roku, jego celami są: popularyzowanie gwary Śląska Cieszyńskiego, promowanie literatury regionu oraz twórczości własnej dzieci i młodzieży, doskonalenie umiejętności recytatorskich i rozwijanie uzdolnień uczniów.

Pierwsze miejsce spośród przedszkolaków zajęły Liliana Duda z PP 5 w Ustroniu i Eliza Salanki z ZSP nr 2 w Wiśle. W kategorii klas I-III najlepiej poradzili sobie Grzegorz Gawlas z SP nr 1 w Brennej Leśnicy i Iga Rynkar z SP w Dębowcu. Pierwsze miejsce w kategorii klas IV-VI przyznano Ewelinie Ferfeckiej z SP w Górkach Wielkich i Piotrowi Stasiowi z SP nr 2 w Brennej Bukowej. Natomiast laureatami pierwszego miejsca w kategorii klas VII-VIII zostali Igor Kowala z SP nr 8 w Skoczowie i Justyna Rączka z SP w Pierśćcu.

Warto wymienić także pozostałych laureatów konkursowych zmagań: w kategorii wychowankowie przedszkoli II miejsce zajęła Nadia Ferfecka z PP1 w Górkach Małych, a III – Olga Machalica z PP w Strumieniu; w kategorii klasy I-III laureatką II miejsca została Łucja Kaleta z ZSP w Kiczycach, a trzeciego – Noemi Englert z ZSP w Drogomyślu. W klasach IV-VI laureatkami II miejsca zostały Hanna Mroczkowska ze SP w Strumieniu oraz Anna Kraszewska z SP w Dębowcu, natomiast miejsce III zajęli (także ex aequo) Marta Kupka z ZSP w Kiczycach i Paweł Martynek z ZSP nr 2 w Wiśle Malince. W najstarszej kategorii wiekowej (klasy VII-VIII) II miejsce zajęła Julia Jaworska z SP1 w Brennej
Leśnicy, a III – Dorota Klupa z ZSS w Skoczowie oraz Katarzyna Białek z ZSP w Iłownicy.

W kategorii: wychowankowie przedszkoli jury wyróżniło Tomasza Szadkowskiego z PP w Pierśćcu (wyróżnienie I stopnia) i Antoninę Kłodę (P2 Integracyjne w Cieszynie), natomiast w kategorii: klasy I-III wyróżnienia zdobyły Martyna Cieślar z ZSP nr 2 w Wiśle Malince i Iga Wałach z SP Pierściec. Wśród uczniów z klas IV-VI wyróżnione zostały: Marcelina Zochorek (ZSP w Zabłociu) i Martyna Pawlus (SP nr 8 w Skoczowie). W kategorii: klasy VII-VIII wyróżniono Martynę Greń z SP nr 4 w Cieszynie.

Na widowni popisy młodych talentów podziwiali m.in. burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, wicestarosta powiatu cieszyńskiego Janina Żagan, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Skoczowa, sołtys Pierśćca Monika Szyndler, a także zastępca burmistrza Skoczowa Andrzej Bubnicki, który na koniec pogratulował i wręczył nagrody laureatom z klas IV-VI oraz VII-VIII.

Konkurs zorganizowany został przez miłośniczki gwary Śląska Cieszyńskiego ze szkoły w Pierśćcu i Stowarzyszenia „Nasz Pierściec”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z budżetu powiatu cieszyńskiego. Gmina Skoczów również wsparła konkurs, przekazując laureatom i uczestnikom upominki. Honorowym patronatem językowe zmagania młodych osób objęli starosta cieszyński Mieczysław Szczurek oraz burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko.

Oprócz powiatu cieszyńskiego oraz gminy Skoczów w zorganizowaniu konkursu pomogli sponsorzy – właściciele lokalnych przedsiębiorstw i firm.

Danuta Oczadły