Informacje dotyczące rekrutacji elektronicznej


Szanowni Państwo,

Do dnia 20.04.2021 r. do godz. 15.00 należy dokonać rekrutacji elektronicznej dziecka do klasy pierwszej szkoły obwodowej na rok szkolny 2021/22 poprzez platformę: gminaskoczow.podstawowe. vnabor.pl.

Po zgłoszeniu dziecka należy wydrukować dokument „ Zgłoszenie do szkoły obwodowej”, podpisać przez rodzica/ prawnego opiekuna i przynieść do sekretariatu szkoły.

W przypadku podpisywania dokumentu za pomocą podpisu elektronicznego nie trzeba składać dokumentu w sekretariacie szkoły.