Rekrutacja do klasy pierwszej


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu informuje, że rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2021/22 rozpocznie się 6.04.2021 r. o godz. 8.00. Rekrutacja po raz pierwszy będzie przeprowadzona drogą elektroniczną poprzez platformę dla rodziców: gminaskoczow.podstawowe.vnabor.pl.

W załączniku Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 29.01.2021 r. w sprawie harmonogramu czynności przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

https://bip.skoczow.pl/zarzadzenie-nr-0050-25-2021-burmistrza-miasta-skoczowa-z-dnia-29-stycznia-2021-r-w-sprawie-wprowadzenia-harmonogramu-czynnosci-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-oraz-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2021-2022-do-klas-pierwszych-szko#cnt