data

30 lipca 2020


Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty w piątek 31 lipca 2020r. od godziny 10:00 w sekretariacie szkoły. Prosimy, aby absolwenci wchodzili do szkoły wejściem od strony sklepu Spar.

Czytaj więcej