data

29 marca 2020


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( DZ.U. poz. 493) oraz Rozporządzenie ministra edukacji narodowej) z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 530).
Czytaj więcej
data

21 marca 2020


Witam serdecznie wszystkich uczniów naszej szkoły.?
Zachęcam wszystkich uczniów, którzy aktualnie czytają lektury? i tych którzy nie zdążyli wypożyczyć książki?. Poniższe linki zawierają tekst udostępniany za darmo.
Link przypominający listę lektur:
https://www.listalektur.pl/
https://polonista.wombb.edu.pl/nauczanie-zdalne

Czytaj więcej