data

30 lipca 2020


Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2020 r.
dotycząca ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego
w czerwcu i lipcu 2020 r.

Czytaj więcej
data

27 maja 2020


WYTYCZNE CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
w związku z bezpiecznym przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty
w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej