Jaka jest jakość powietrza w Pierśćcu?


Teraz można to sprawdzić w każdej chwili, gdyż na budynku szkoły zamontowany został czujnik smogu. Montaż urządzenia jest częścią projektu edukacyjno-informacyjnego „ESA dla OSE”. Nasza szkoła, dzięki przynależności do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE),oprócz sprzętu pomiarowego otrzyma również dostęp do cennych treści edukacyjnych pomocnych w kształtowaniu postaw ekologicznych, m.in. kursów i e-lekcji na temat zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu.