XVI Powiatowy Gwarowy Konkurs Recytatorski ,,Tu sóm moji korzynie”


Konkurs, organizowany nieprzerwanie od 2008 roku przez Szkołę Podstawową im. Zofii Kossak w Pierśćcu, a od IX edycji w roku 2016  wspólnie ze Stowarzyszeniem „Nasz Pierściec”, jest adresowany do młodych recytatorów ze szkół powiatu cieszyńskiego, gminy Jasienica oraz z polskich szkół na Zaolziu. Celami przedsięwzięcia są popularyzacja gwary Śląska Cieszyńskiego, ochrona od zapomnienia języka naszych praojców, a także promocja tekstów prozatorskich i poetyckich autorów regionalnych i twórczości własnej młodych ludzi, ich rodziców i dziadków (coraz częściej są wygłaszane teksty autorskie).

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci  i młodzieży; brało w nim udział –
w zależności od edycji – od 30 do 90 uczestników. 31 maja 2022 r., w kolejnej, czternastej edycji, wzięło udział 50 recytatorów, którzy przyjechali do Pierśćca z: Górek Małych i Górek Wielkich, Harbutowic, Skoczowa, Wisły, Kiczyc, Strumienia, Drogomyśla, Brennej Bukowej, Jaworzynki, Marklowic Górnych, Grodźca, Hażlacha, Jasienicy, Zabłocia, Rudzicy, Mnicha i Zebrzydowic.

Konkurs został dofinansowany przez Starostwo  Powiatowe w Cieszynie w ramach grantu na rok 2022. Honorowym patronatem objęli go Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek oraz Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko.

Uczestnicy rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych: wychowankowie przedszkola, uczniowie klas: I-III, IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych.

Oto werdykt jury w składzie:

  • Leszek Richter – przewodniczący
  • Tomasz Sochacki
  • Joanna Radwan-Kmiecik

Kategoria:  wychowankowie przedszkoli

I miejsce – Julia Bojda (ZSP Kiczyce)

II miejsce – Hanna Pilch  (SP2 Wisła)

III miejsce – Martyna Cieślar (ZSP2 Wisła)

Wyróżnienie – Nikola Szymoszek (PP Strumień)

Kategoria: uczniowie klas I-III

I miejsce – Ewelina Ferfecka (ZSP Górki Wielkie)

II miejsce – Maria Piecha (ZSP Drogomyśl) oraz Maria Ryś (SP1  Jaworzynka)

III miejsce – Łukasz Wacławczyk (SP Pierściec)

Wyróżnienie: Paweł Martynek (ZSP2 Wisła) oraz Jakub Śmieja (SP Marklowice Górne)

Kategoria: uczniowie klas IV-VI

I miejsce – Maja Pliszczyńska  (SP5 Wisła)

II miejsce – Martyna Pawlus (SP8 Skoczów) oraz Adrian Kuczera (ZSP Górki Wielkie)

III miejsce – Marcelina Zochorek (ZSP Zabłocie) oraz Agnieszka Gawlas (SP2  Brenna Bukowa)

Wyróżnienie: Nina Englert (ZSP Drogomyśl) oraz Zofia Kołodziejczyk (SP Mnich)

Kategoria: uczniowie klas VII-VIII

I miejsce – nie przyznano

II miejsce – Justyna Rączka (SP Pierściec)

III miejsce – Mateusz Wojaczek (ZSP Drogomyśl)

Doceniono zaangażowanie uczniów, ich nauczycieli i rodziców, różnorodność recytowanych tekstów, jak również dbałość o odpowiedni strój regionalny, adekwatny do reprezentowanego subregionu Śląska Cieszyńskiego.

Konkurs ,,Tu sóm moji korzynie” koordynowały nauczycielki: Danuta Oczadły, Justyna Wacławczyk i Urszula Barańska, wspierane przez liczne grono miłośników gwary w pierścieckiej szkole.

                                                                                      Danuta Oczadły, Joanna Radwan-Kmiecik