ŻYWA LEKCJA BIOLOGII


ŻYWA LEKCJA BIOLOGII w klasie 6🐍 Na zajęciach „gościliśmy” węża zbożowego i omawialiśmy wybrane zwierzęta, prezentując plakaty.