Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo – autorski program Fundacji Dbam o Mój Zasięg


Informujemy, że nasza szkoła włączyła się w innowacyjny projekt edukacyjny Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.