Bardzo się cieszymy, że wracamy do szkoły, po tak długiej nieobecności.


Chcemy, obniżyć stres związany z kojarzeniem nauki z odpytywaniem, sprawdzaniem, dlatego obiecujemy wam TYDZIEŃ ULGI, dla każdej klasy po powrocie do szkoły.