STYPENDIA GMINY SKOCZÓW


Na stronie BIP Skoczów, w zakładce uchwały, dostępna jest nowa uchwała stypendialna i regulamin przyznawania stypendiów Gminy Skoczów. Prosimy rodziców uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce o zapoznanie się z jej treścią. 

W dokumencie dostępny jest też wniosek o przyznanie stypendium.

Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

https://bip.skoczow.pl/uchwala-nr-xvii-185-2020-rady-miejskiej-skoczowa-w-sprawie-regulaminu-przyznawania-stypendium-gminy-skoczow-dla-uzdolnionych-uczniow-uczeszczajacych-do-szkol-podstawowych-na-terenie-gminy-skoczow