Zakończenie roku szkolnego 2019/20


Zakończenie roku szkolnego 2019/20 wraz z rozdaniem świadectw uczniom odbędzie się w piątek 26.06.2020 r. w świetlicy szkolnej i na sali gimnastycznej zgodnie z załączonym harmonogramem. Podczas odbierania świadectw obowiązuje rygor sanitarny – uczniowie i nauczyciele powinni mieć założone maseczki i zachowywać odstęp. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Prosimy również, aby uczniowie nie gromadzili się przed szkołą.

Świadectwo mogą odebrać również rodzice dziecka lub prawni opiekunowie.
Jeżeli dziecko nie będzie mogło odebrać świadectwa w wyznaczonym terminie może to zrobić w sekretariacie szkoły od poniedziałku 29.06.2020 r. do piątku 17.07.2020 r. oraz od poniedziałku 17.08.2020 r., w godz. od 8.00 do 12.00.