Święto Naszej Patronki Zofii Kossak w dobie pandemii korona – wirusa


15 maja w naszej szkole obchodzimy Święto Patrona. Tradycyjnie odbywał się uroczysty apel, przedstawienie teatralne, zajęcia warsztatowe poświęcone patronce szkoły – Zofii Kossak. W tym roku jest inaczej, może mniej uroczyście, ale nie mniej wyjątkowo.
Pod tablicą pamiątkową znajdującą się przy wejściu do szkoły pojawiły się kwiaty. Zawisły flagi państwowe. W czwartek, delegacja uczniów zapaliła znicze na grobie pisarki i jej najbliższych na cmentarzu w Górkach Wielkich. W piątek 15 maja – w dniu imienin Zofii Kossak odbyły się lekcje zdalne poświęcone pisarce.

W młodszych klasach uczniowie zapoznali się z życiorysem patronki i pracowali w oparciu o baśń „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata”.
Baśń ta była czytana uczniom już w marcu w ramach akcji „Cała szkoła czyta dzieciom”. W klasie I wychowawczyni na podstawie prezentacji przybliżyła dzieciom postać Zofii Kossak i przypomniała stworki występujące w baśni. Na podsumowanie zajęć uczniowie mieli do wykonania dowolną techniką dobrotliwą postać fikcyjną z baśni „Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata”. Wyobraźnia nie ograniczała dzieci. Prace wyszły rewelacyjnie. W klasie II dzieci pogłębiały życiorys Patronki oraz poznały zakończenie lektury. Dzieci z klasy III przybliżały postać pisarki, jej dzieciństwo, młodość i życie w Górkach Wielkich na podstawie wywołanych wspomnień przez wychowawcę, prezentację multimedialną i zdjęć z ubiegłorocznej wycieczki klasowej do Dworu Kossaków. Samodzielnie miały wyszukać, jakie książki napisała nasza Patronka i poprawnie zapisać w zeszycie ich tytuły.
Świetlica również włączyła się w uświetnienie tego dnia. Dzieci miały możliwość wykazania się wiedzą ze znajomości treści lektury rozwiązując krzyżówki. Mogły również podziałać plastycznie i wykonać sowę z baśni.
W klasach 4-8 treści na temat pisarki pojawiały się już od kilku dni – odbywały się lekcje multimedialne pt. „Zofia Kossak patronką naszej szkoły”. Uczniowie poznawali (lub przypominali sobie) najważniejsze fakty z życia i twórczości Zofii Kossak, ćwiczyli umiejętność gromadzenia i selekcji informacji z różnych źródeł on-line. W tym uroczystym dniu w ramach lekcji wychowawczej we wszystkich klasach starszych nauczyciele przeprowadzili warsztaty on-line pt. „Zofia Kossak jako autorytet” (prezentacja postaci). Rozmawiano o autorytecie, czyli o osobie lub instytucji, która jest szanowana i ma wpływ na ludzi. Z pewnością autorytetem była i jest Zofia Kossak, ceniona pisarka, patriotka i działaczka społeczna. Biblioteka szkolna ogłosiła również zdalny konkurs literacki na wiersz o Zofii Kossak.

Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Obraz może zawierać: tabela, roślina i w budynku
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Obraz może zawierać: 1 osoba, siedzi, roślina, drzewo, tabela, kwiat, dziecko i na zewnątrz
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, roślina, drzewo, kwiat, dziecko, trawa, buty i na zewnątrz
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, roślina, drzewo, kwiat, tabela, na zewnątrz i przyroda
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i na zewnątrz
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, drzewo, buty, trawa, dziecko, na zewnątrz i przyroda
Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, buty i na zewnątrz