data

11 sierpnia 2020


Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego ogłasza
pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę
o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których
przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu
społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.
Czytaj więcej