Promocja zdrowia

Definicję Szkoły Promującej Zdrowie przyjęto w Polsce w 2015 r.

„Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

Szkoła Podstawowa im. Z. Kossak w Pierśćcu jest placówką wiejską. Budynek szkoły usytuowany jest w centrum wsi Pierściec, liczącej ok. 1900 mieszkańców. Od lat 90-tych  należy do Sieci Śląskich Szkół Promujących Zdrowie, a od 2008 r. do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.  W 2015 r otrzymała kolejny Krajowy Certyfikat SzPZ.                                 

Nadrzędnym celem projektu Szkoły Promującej Zdrowie jest rozpowszechnianie zdrowego stylu życia w całej społeczności szkolnej, zarówno wśród uczniów jak i pracowników. Wspieranie każdego z nich w rozwijaniu jego indywidualnego potencjału zdrowia.  Promocja zdrowego trybu życia to proces pomagający w kształtowaniu właściwych nawyków żywieniowych, zachęcający do regularnej aktywności fizycznej oraz dbający o dobry klimat w szkole, to nic innego jak: „ … nauka i sztuka pomagania ludziom, by zmieniali swój styl życia na sprzyjający zdrowiu”.
Zdrowie dla każdego z nas jest wartością bardzo ważną, dzięki niej można się cieszyć życiem i wszechstronnie rozwijać. Będąc zdrowym łatwiej jest poznawać świat i pomagać innym. O zdrowie warto dbać, bo jest ono naszym cennym dobrem, dzięki któremu możemy żyć radośnie, ciekawie, aktywnie i twórczo.

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

  • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
  • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

W skład szkolnego zespołu do spraw Promocji Zdrowia wchodzą: koordynatorzy PZ w szkole, opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w klasach I-III oraz w klasach IV-VIII, nauczyciele biologii, przyrody, informatyki, pielęgniarka szkolna, wychowawcy klas oraz przewodnicząca/y SU (pełniący funkcję w danym roku szkolnym).

Szkoła realizuje Autorski Program Edukacji Prozdrowotnej.

Ważne daty:

16.09.2008r. – przyznano szkole Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie
24.09.2009r. – dyrektorzy szkół Stefania Kewesz i  Irena Krypczyk otrzymują statuetkę „Dobrego Anioła” za całokształt działań poświęconych promocji zdrowia w środowisku
29.09.2010r. – za działania podejmowane w pierścieckich szkołach burmistrz Skoczowa Janina Żagan odbiera certyfikat dla „Gminny Przyjaznej Szkole Promującej Zdrowie”
2015r.  – Otrzymanie Certyfikatu „Złotej Szkoły” za wdrażanie programu Golden 5 przez rok szkolny 2014/15
09.2015r.  – przyznanie drugi już raz, Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie

grudzień 2022r. – uzyskanie – po raz trzeci – Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”.

19 stycznia 2023 roku w Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyła się uroczysta gala, podczas której wiceminister Marzena Machałek wręczyła Krajowe Certyfikaty Przedszkole Promujące Zdrowie i Szkoła Promująca Zdrowie. W gronie placówek, które na kolejne 5 lat otrzymały z rąk pani wiceminister Marzeny Machałek certyfikaty, znalazła się również Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak w Pieśćcu. Potwierdzenie przynależności do Krajowej Sieci Szkól
Promujących Zdrowie nasza szkoła otrzymała już po raz trzeci (pierwszy w roku 2008, drugi w roku 2015). Nasza szkoła jest również członkiem Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia.
Otrzymany Certyfikat jest zwieńczeniem długofalowych działań, na które złożyła się współpraca nauczycieli, uczniów i rodziców. Staramy się kształtować u naszych podopiecznych poczucie odpowiedzialności i troski o własne zdrowie. Tworzymy w szkole przyjazny klimat tak, aby wszyscy czuli się u nas bezpiecznie, aby nikt nie pozostawał
anonimowy, a tym samym mógł liczyć na pomoc i wsparcie. Otrzymany Certyfikat jest zwieńczeniem wieloletnich działań i jednocześnie zobowiązuje do utrzymywania wysokich standardów, które wyznaczają główne kierunki pracy placówki. 
Motorem napędowym wszelkich działań prozdrowotnych w naszej szkole są koordynatorki realizacji Programu Szkoły Promującej Zdrowie – pani Marzena Polok-Latusek i pani Jolanta Chmiel.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/gala-wreczenia-krajowych-certyfikatow-przedszkole-i-szkola-promujace-zdrowie


Koordynatorzy programu Szkoły Promującej Zdrowie:

mgr Marzena Polok – Latusek
mgr Jolanta Chmiel