Rekrutacja do klasy pierwszej

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu informuje, że rekrutacja do klasy 1 na rok szkolny 2023/24 rozpocznie się 13.03.2023 r. o godz. 8.00. Rekrutacja będzie przeprowadzona drogą elektroniczną poprzez platformę dla rodziców: gminaskoczow.podstawowe.vnabor.pl

W załączniku Zarządzenie Burmistrza Miasta Skoczowa z dnia 31.01.2023 r. w sprawie harmonogramu czynności przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

https://prawomiejscowe.pl/GminaSkoczow/document/913336/Zarzadzenie-0050_29_2023