BIBLIOTEKA SZKOLNA MA NOWYCH CZYTELNIKÓW


We wtorek, 20 II 2024 r. w bibliotece szkolnej było gwarno i wesoło. Odwiedzili ją
pierwszoklasiści wraz z wychowawczynią, p. Gabrielą Harężą. Goście zostali uroczyście
powitani przez panią bibliotekarkę Danutę Oczadły i grupę szóstoklasistów – członków Koła
Miłośników Biblioteki. Przyszli czytelnicy obejrzeli inscenizację z motywami z różnych baśni
oraz wzięli udział w ,,Teatrzyku z zagadkami”. Odpowiadali koncertowo!
Po uroczystym pasowaniu na czytelników dzieci otrzymały dyplomy i książki pt.
,,Wnuczka antykwariusza” wraz z broszurką dla rodziców na temat korzyści płynących ze
wspólnego czytania. Upominki ufundowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach kampanii ,,Mała książka – wielki człowiek”.
Po zapozowaniu do wspólnego zdjęcia uczniowie klasy I wypożyczyli wybrane przez
siebie książki. Zapraszamy do biblioteki jak najczęściej!
Danuta Oczadły


W nagłośnieniu przedstawienia wykorzystano mikrofon bezprzewodowy i głośnik pozyskane
w ramach projektu ,,Laboratoria przyszłości”.