Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2023/2024


Czwartego września o godzinie 9:00 na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Inauguracji dokonała dyrektorka szkoły p. Krypczyk, witając wszystkich serdecznie, a w szczególności pierwszoklasistów. Część artystyczną przygotowała wraz z wychowawczynią klasa III. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz pożegnali wakacje i przywitali nowy rok szkolny. Po części artystycznej uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami.

Przed nami 10 miesięcy nauki i wspólnie spędzonych chwil, dlatego wszystkim życzymy wytrwałości, uśmiechu i powodzenia w nowym roku szkolnym!