Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie


19 stycznia 2023 r. w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia
Krajowych Certyfikatów Szkoła i Przedszkole Promujące Zdrowie.

W gronie placówek, które na kolejne 5 lat otrzymały z rąk pani wiceminister Marzeny Machałek certyfikaty, znalazła się również Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak w Pieśćcu. Potwierdzenie przynależności do Krajowej Sieci Szkól
Promujących Zdrowie nasza szkoła otrzymała już po raz trzeci (pierwszy w roku 2008, drugi w roku 2015). Nasza szkoła jest również członkiem Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia.
Otrzymanie tego wyróżnienia jest potwierdzeniem współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie propagowania zdrowego stylu życia, kształtowania właściwych nawyków żywieniowych, zachęcania do regularnej aktywności fizycznej i dbałości o dobry klimat szkoły. Motorem napędowym wszelkich działań prozdrowotnych w naszej szkole są koordynatorki realizacji Programu Szkoły Promującej Zdrowie – pani Marzena Polok-Latusek i pani Jolanta Chmiel.