Udział w uroczystej gali „Pod Pegazem”


28 kwietnia dzieci z Zespołu Regionalnego Junior z Pierśćca wystąpiły w Skoczowie podczas uroczystej gali w sali widowiskowej „Pod Pegazem”. Uroczystość została zorganizowana dla małżonków, którzy świętowali 50 – lecie pożycia małżeńskiego.

Dodano: J.W.