KONFERENCJA NAUCZYCIELI REGIONALISTÓW


2 października 2021 r. pod patronatem Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbyła się
konferencja dla nauczycieli regionalistów, którą zorganizowała Szkoła Podstawowa im. Zofii
Kossak w Pierśćcu we współpracy ze Stowarzyszeniem ,,Nasz Pierściec”. Wzięło w niej
udział 31 uczestników – pasjonatów dziedzictwa kulturowego ziemi cieszyńskiej.

Wysłuchano pięciu wystąpień wyemitowanych w trybie online, a skupionych wokół tematu
,,Tu sóm moji korzynie – co dalij z cieszyńskóm rzeczóm?”.
Konferencję otworzyła jej moderatorka, Joanna Radwan-Kmiecik, prezes Stowarzyszenia
,,Nasz Pierściec” oraz współorganizatorka Gwarowego Konkursu Recytatorskiego ,,Tu sóm
moji korzynie”. Prowadząca powitała uczestników, przedstawiła program konferencji i
zapowiedziała m.in. wydanie broszury z materiałami pokonferencyjnymi dla zgłoszonych
nauczycieli.
Iga Herok-Turska, specjalista Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej w
Katowicach, w wykładzie wzbogaconym licznymi zdjęciami wskazywała na sposoby
zachęcania uczniów do poznawania architaktonicznego dziedzictwa regionu.
Wieloletni juror Gwarowego Konkursu Recytatorskiego ,,Tu sóm moji korzynie”, prezes
Sekcji Ludoznaczej ZG PZKO w Republice Czeskiej, Leszek Richter, przedstawił wnioski,
wskazówki i przykłady dobrych praktyk, które pomogą nauczycielom w przygotowaniu
uczniów do udziału w kolejnych konkursach.
Z kolei Tomasz Sochacki, etnolog, twórca i administrator strony internetowej
ponaszymu.eu, zachęcał do pisania tekstów w języku naszych pradziadków, który rodzi się w
codziennym życiu i z codziennych doświadczeń, relacji z innymi ludźmi, przeżyć.
Danuta Oczadły, nauczycielka języka polskiego, inicjatorka i współorganizatorka
konkursu w swojej prezentacji opowiedziała o trzynastu jego edycjach, a mamy
wielokrotnych laureatów konkursów gwarowych, także nauczycielki w pierścieckiej szkole,
Urszula Barańska i Justyna Wacławczyk, podzieliły się swoimi refleksjami na temat ,,Być
rodzicem recytatora: i łatwo, i trudno”.
Nauczyciele regionaliści, dzieląc się swoimi doświadczeniami, a także wrażeniami z
udziału w wideokonferencji, wskazywali na inspirację do wycieczek z uczniami po Śląsku
Cieszyńskim, zwracali uwagę na to, że żywa gwara wzbogaca jej użytkowników i używana w
określonych sytuacjach nigdy nie powinna być powodem do zawstydzenia, ale raczej do
dumy z bycia ,,stela”.
Obrady zakończyło wystapienie dyrektor Szkoły Podstawowej w Pierśćcu, Ireny
Krypczyk, która zaprosiła do udziału w przyszłorocznej, czternastej edycji Gwarowego
Konkursu Recytatorskiego ,,Tu sóm moji korzynie”, zachęcając jednocześnie dyrektorów
szkół do jego rozpropagowania wśród uczniów i nauczycieli. Konkurs ma szansę znaleźć się
na liście konkursów kuratoryjnych, których wyniki są wliczane do rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych, jeśli weźmie w nim udział odpowiednia liczba uczestników.
Zadanie zostało dofinansowane przez Powiat Cieszyński w ramach „małego” grantu.

Danuta Oczadły