Zbiórka suchej karmy dla zwierząt w cieszyńskim schronisku