Walczymy z koronawirusem


Najważniejsze telefony:

• Numer całodobowej infolinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie na temat koronawirusa – nr tel.: 502 281 673

• Numery kontaktowe do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie nr tel: 33 479 40 80; 33 479 70 10 czynne w godz. 7.00-15.00

 • Numer całodobowej infolinii NFZ – Jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – nr tel.: 800 190 590

 • Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS – nr tel.: 22 560 16 00

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie – nr tel: 33 853 34 52

• Specjalna linia OPS w Skoczowie dla seniorów oraz osób potrzebujących pomocy nr tel.: 731 661 770 czynna w godz. 7.00-21.00

• Urząd Miejski w Skoczowie – nr tel.: 33 853 38 54

• Straż Miejska w Skoczowie – nr tel.: 33 853 32 36

 • Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS – nr tel.: 22 560 16 00