data

27 maja 2020


WYTYCZNE CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
w związku z bezpiecznym przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty
w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej