data

9 kwietnia 2020


Dziś mija 52 rocznica śmierci Zofii Kossak…
Jak wiele pisarka znaczyła dla tych, którzy ją znali, niech świadczą poniższe słowa:

„[…] Zosia najdroższa jest już szczęśliwa.
Powołał Ją Bóg do siebie, bo taka była Jego Święta Wola […]
Przeszła do lepszego życia,
niosąc pełne ręce miłosiernych uczynków […]

Czytaj więcej