Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych ” Kierunek szóstka”.