Ubezpieczenie

Szanowni Państwo.

Informujemy, że szkoła nie ubezpiecza grupowo uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice proszeni są o indywidualne ubezpieczenie swoich dzieci.