Święto Patronki Szkoły


W dniu 13.05.2022 r. obchodzimy w naszej szkole Święto Patronki Szkoły wg. harmonogramu:
8.00 – 9.50 zajęcia warsztatowe w klasach z wychowawcami
10.00-10.30 uroczysty apel na placu apelowym z udziałem zaproszonych gości
10.30-11.30 – przedstawienie teatralne na sali gimnastycznej