Gwarowo i zdalnie w Pierśćcu


Tegoroczna XIII edycja Powiatowego Gwarowego Konkursu Recytatorskiego „Tu sóm moji korzynie” przebiegła w niecodziennych warunkach: epidemii, izolacji społecznej i obowiązujących obostrzeń. Organizatorzy, nie chcąc rezygnować z tej edycji, przenieśli ją w rzeczywistość cyfrową.

Konkurs przeprowadzono w tradycyjnych kategoriach wiekowych
(klasy I-III, IV-VI, VII-VIII SP), zapraszając do udziału również wychowanków przedszkoli. Jak się okazało, był to strzał w dziesiątkę, ponieważ ta kategoria cieszyła się największym powodzeniem wśród najmłodszych uczestników. Ogółem w przeglądzie wzięło udział 54 recytatorów, co świadczy o jego niesłabnącej popularności.
Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu recytacji pamięciowej tekstu gwarowego, nagraniu go oraz dostarczeniu do organizatorów. 18 listopada 2020 r. jury wybrało spośród nadesłanych nagrań te, które
w największym stopniu spełniały kryteria przeglądu, z czego najważniejsze to oprócz autentyczności gwary cieszyńskiej danego subregionu, dobór tekstu do wieku dziecka, a co za tym idzie, poprawność interpretacyjna.

Bez względu na formułę konkursu, nie chcąc obniżać jego poziomu, jury zwracało szczególną uwagę na rzetelną prezentację ludowego stroju cieszyńskiego.

A oto wyniki tegorocznej edycji:

Kategoria: wychowankowie przedszkola

I miejsce: nie przyznano
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Natalia Gola (Przedszkole Publiczne nr 17 w Cieszynie)
wyróżnienie: Martyna Cieślar (Przedszkole Integracyjne w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Wiśle)
Kategoria: uczniowie klas I – III SP
I miejsce: Patryk Domagała (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Drogomyślu)
I miejsce: Zofia Francuz (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce)
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Maria Ryś (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce)
III miejsce Łukasz Wacławczyk (Szkoła Podstawowa w Pierśćcu)
wyróżnienie: Jan Łukosz (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Ustroniu)

Kategoria: uczniowie klas IV – VI SP
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: Justyna Rączka (Szkoła Podstawowa w Pierśćcu)
III miejsce: Jan Łupieżowiec (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce)
Kategoria: uczniowie klas VII – VIII SP
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Natalia Bojko (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzynce)
Scenki rodzajowe (w czterech kategoriach wiekowych)
I miejsce: nie przyznano
II miejsce: nie przyznano
III miejsce: Kornelia Korzonek, Natalia Ciemała (Przedszkole Publiczne
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pogórzu)
Dyplom i nagroda specjalna
dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzynce za wzorowe przygotowanie uczestników we wszystkich kryteriach podlegających ocenie łącznie
z jakością nagrania.

JURY KONKURSU dziękuje wykonawcom, ich opiekunom i autorom tekstów gwarowych.
W następnych edycjach konkursu zaleca:
– Zwracać szczególną uwagę na dobór tekstu odpowiednio do wieku dziecka czy ucznia (wykonawca powinien dokładnie zrozumieć treść przekazywanego tekstu).
– Dbać w większym stopniu o poprawność interpretacyjną oraz intonację, bez zbędnej (sztucznej) gestykulacji.
– Pamiętać o tym, by wymowa i akcent były zgodne z zasadami językowymi danego subregionu gwary cieszyńskiej (np. wymowa ch-h, u-ó, zmiękczanie spółgłosek i inne).
– Sięgać po teksty gwarowe z całej bogatej skarbnicy literatury cieszyńskiej, a nie tylko wybranych autorów. Opracowywać nowe teksty na podstawie przekazów członków społeczności lokalnej.
– Dbać o autentyczność każdego elementu stroju danego subregionu Śląska
Cieszyńskiego.
– Zasięgać konsultacji merytorycznych w sprawach dotyczących strojów, doboru tekstu do wieku dziecka itd.
– Pamiętać o tym, że najważniejszym celem konkursu jest upowszechnianie gwary i prezentacja autentycznego stroju, a rekwizyty czy instrumenty, muzyka, śpiewy i tańce, czyli folklor muzyczno-taneczny są tylko uzupełnieniem występu.

Członkowie jury:
Leszek Richter – przewodniczący
Joanna Radwan – Kmiecik
Marcin Wieczorek


Organizatorami, jak co roku, była Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak
w Pierśćcu oraz Stowarzyszenie „Nasz Pierściec”. Przedsięwzięcie dofinansowało Starostwo Powiatowe w Cieszynie, a patronatami objęli go Starosta Cieszyński Mieczysław Szczurek i Burmistrz
Skoczowa Mirosław Sitko.


Danuta Oczadły, Joanna Radwan – Kmiecik