ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ


Szanowni Rodzice,

W związku z ograniczeniem liczby dzieci, które w tym roku szkolnym mogą skorzystać z zajęć świetlicowych oraz ograniczone warunki lokalowe i obostrzenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej do opieki świetlicowej będą przyjmowane jedynie dzieci klas I – III, obojga rodziców pracujących, jak również dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

Rodzice, którzy chcą zapisać swoje dziecko do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 są zobowiązani do pobrania „Karty zapisu dziecka do świetlicy” na stronie internetowej szkoły. Wydrukowaną i wypełnioną kartę należy złożyć w skrzynce podawczej przy głównym wejściu do szkoły ( przy sali gimnastycznej) od dnia 1 września 2020 roku od godz. 11.00 do dnia 3 września 2020 roku do godz. 10.00