Ruchowe zajęcia wideo dla uczniów


Od poniedziałku na Facebookom profilu oraz stronie www Gminy Skoczów emitować będziemy ćwiczenia ruchowe dla uczniów klas 1-3 (każdy poniedziałek) oraz 4-8 (każdy wtorek).

Zajęcia przygotowane są przez profesjonalnych instruktorów,
ratowników SOSiR i uczniów. Kilkunastominutowy materiał odpowiada
założeniom zajęć ruchowych dla wyżej wymienionych grup, którego
celem jest utrzymanie aktywności ruchowej uczniów.

Poniżej przesyłam link do filmu promującego akcję ĆWICZ Z SOSIREM. Cała akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców, a filmy dostosowane są dla pięciu grup docelowych. https://www.facebook.com/GminaSkoczow/videos/242495620208934/