52 rocznica śmierci Zofii Kossak


Dziś mija 52 rocznica śmierci Zofii Kossak…
Jak wiele pisarka znaczyła dla tych, którzy ją znali, niech świadczą poniższe słowa:

„[…] Zosia najdroższa jest już szczęśliwa.
Powołał Ją Bóg do siebie, bo taka była Jego Święta Wola […]
Przeszła do lepszego życia,
niosąc pełne ręce miłosiernych uczynków […]

Wszystko umiała w Swoim życiu pogodzić.
Była zawsze tam, gdzie wołał Ją obowiązek,
gdzie wołało Ją serce.
Odeszła od nas, ale musimy dziękować,
że wśród nas żyła i że ją mieliśmy.”
Elżbieta Kisielnicka

Jadwiga Mrożek-Myszkowska, „Zofia – matka Żegoty”