Tygodniowy plan lekcji oraz zasady pracy zdalnej obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Zofii Kossak w Pierśćcu


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( DZ.U. poz. 493) oraz Rozporządzenie ministra edukacji narodowej) z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz. 530).

Powyższe rozporządzenia stawiają bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne jako priorytet w tworzeniu tygodniowego planu zajęć dla poszczególnych klas. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnianych przez nauczyciela, a także rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl, www.gov.pl/web/zdalne lekcje oraz platforma NUADU), udostępnianych przez Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

Od środy 25 marca 2020 r. do piątku 10 kwietnia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Z. Kossak w Pierśćcu obowiązywać będą ogólne zasady pracy zdalnej. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami oraz tygodniowym planem lekcji.

Klasy 1-3

  • Wychowawca/nauczyciel wysyła rodzicom informacje o zadaniach do wykonania dzień wcześniej według przyjętego planu.
  • Dzienny czas pracy dzieci nad zadaniami nie powinien przekroczyć 3 godzin lekcyjnych.
  • Nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów rodziców poprzez dziennik elektroniczny, pocztę mailową i wybrane przez siebie oraz zaproponowane uczniom i rodzicom komunikatory

PLAN LEKCJI DLA KLAS 1-3

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Edukacja wczesnoszkolna Język angielski Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna

Klasy 4-8

  • Nauczyciel przedmiotu wysyła swoim uczniom informacje o zadaniach do wykonania dzień wcześniej zgodnie z ustalonym planem lekcji.
  • Każdy nauczyciel powinien sprawdzić, czy wszyscy uczniowie mają dostęp do książek i ćwiczeń. W przypadku braku podręczników, szkoła zorganizuje możliwość bezpiecznego odbioru książek z wyznaczonego miejsca tuż przy wejściu do budynku.
  • Każdy nauczyciel powinien racjonalnie podejść do zadawanych zadań i dostosować ich treść (stopień trudności) do różnych możliwości uczniów oraz precyzyjnie formułować polecenia.
  • Dzienny czas pracy uczniów klas 4-6 nad zadaniami nie powinien przekraczać 3 godzin, a w przypadku klas 7-8 maksymalnie trwać do 4 godzin.
  • Ponadto dla uczniów klas ósmych nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych mogą wysyłać dodatkowe materiały powtórzeniowe (z repetytoriów, testów egzaminacyjnych oraz innych rekomendowanych i dostępnych źródeł).
  • Nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów rodziców poprzez dziennik elektroniczny, pocztę mailową i wybrane przez siebie oraz zaproponowane uczniom i rodzicom komunikatory

PLAN LEKCJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS

KLASA 4

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Język polski
Przyroda
Informatyka
Wych. fiz.
Język angielski
Matematyka
Plastyka
Język polski
Historia
Muzyka
Matematyka
Język angielski
Technika
Język polski
Matematyka
Religia

KLASA 5 a i 5b

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Matematyka
Język polski
Plastyka/Technika
Język polski
Biologia
Informatyka
Matematyka
Język angielski
Religia
Wych. fiz.
Język polski
Geografia
Historia
Matematyka
Język angielski
Muzyka

KLASA 6 a i 6b

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Język polski
Geografia
Muzyka
Matematyka
Historia
Języka angielski
Matematyka
Język polski
Plastyka/Technika
Biologia
Język angielski
Informatyka
Wych. fiz.
Język polski
Matematyka
Religia

KLASA 7

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Język polski
Matematyka
Język angielski
Muzyka
Fizyka
Język polski
Geografia
Wych. fiz.
Matematyka
Język angielski
Biologia
Informatyka
Język polski
Chemia
Religia
Matematyka
Język niemiecki
Historia
Plastyka

KLASA 8

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Język polski
Biologia
Język niemiecki
Religia
Matematyka
Język angielski
Chemia
Język polski
Matematyka
Geografia
Wos
Język angielski
Fizyka
Historia
Informatyka
Matematyka
Języka polski
EDB
Wych. fiz.

*Powyższy plan może zostać zmodyfikowany w kolejnych tygodniach, zgodnie z rozwojem sytuacji, dlatego proszę o stałe monitorowanie informacji przekazywanych za pośrednictwem e-dziennika.

* W przypadku pytań i wątpliwości rodzice mogą konsultować się z dyrekcją i nauczycielami za pośrednictwem e-dziennika.